יום א', י’ בכסלו תשע”ט
דף הבית כיתות
 
 
 
 
 
 

דף קשר תשע"ו- אנשי צוות ישיבת נווה שם תפקיד טלפון נייד מייל רמי"ם הרב אסף נאומבורג ראש הישיבה ור"מ כיתה י"ב 054-6858205 hagitnam@gmail.com הרב אריאל איגרא ר"מ כיתה יא' 052-7710458 religra@gmail.com הרב ישראל אלדד ר"מ כיתה י' 052-7906658 yisraeldad@gmail.com הרב עודד קפלן ר"מ כיתה ט' 050-6675661 הרב שמוליק ידלר ר"מ בקיאות 052-7204897 anatyad@gmail.com הרב ארנון גוטליב ר"מ בקיאות 052-7906656 הרב יעקב חיון ר"מ בקיאות 052-7204898 noahayun@gmail.com הרב אריאל סודרי ר"מ בקיאות 054-8087970 arielsudri@gmail.com מדריכים: יהונתן קינן מנהל פנימייה והדרכה 052-6070892 dormitorynave@gmail.com בני דוידסון עובד סוציאלי 054-7828183 benydavidson@gmail.com עקיבא שטריק מדריך כיתה ט' 050-3022289 akiva9934461@gmail.com מתן תירוש מדריך כיתה י' 058-7005110 matanyosef3@gmail.com אריאל כהן מדריך כיתה יא' 054-5239253 keren988@gmail.com‏ איתיאל שטרן מדריך כיתה יב' 054-3971505 itielst@gmail.com מורי תיכון: פקס מייל: 0774701313 אמיתי הורוביץ מנהל תיכון ומורה להיסטוריה 054-5211465 amitaiho@gmail.com אריאל רימון יועץ 054-7585194 Ariel.rimon@gmail.com יצחק חזן מורה לאנגלית 054-7229855 hazanor@walla.com אייל חדד מורה לאנגלית 054-5632844 eyal0281@gmail.com מאיר חדאד מורה ללשון 054-9790629 meirhaddad@walla.com מיכאל שמלה מורה למתמטיקה 050-3014141 zohara82@gmail.com ר' יוסי אורים מורה לתנ"ך 054-4353048 urim32@gmail.com ישראל פישר מורה למתמטיקה 054-5756082 fisherai2@gmail.com דני וינר מורה למתמטיקה 050-7327581 dannyviner@gmail.com אפרים מנשרי מורה לספורט 054-5236995 manshari.e@gmail.com הנהלה: אסף פרנקו מנהל מוסדות 050-3666306 francko82@gmail.com משרדי הישיבה 08-9922545/08-9921411 פקס: 08-9960902 yeshnave@gmail.com הדס כהן מזכירה 052-5850172 ncamonu@gmail.com דליה מטבח ישיבה 052-6883241 תמיר אחזקה ישיבה 053-7005647 מוריה גוטליב אם בית 052-7906657 7morgot@gmail.com

 
 
שיעורים
כיתות
סרטונים
תמונות
מסע אל המסילה תשע"ז
מוזיקה בישיבת נווה